փակիր գրադարանի այս բաժինը Ասատուրեան, Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիերէն լեզուի