փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Մելիքսեդեկյան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ մարդերի պատմութիւններ