փակիր գրադարանի այս բաժինը Վահրամ Րաբունի
Դիտել փաստաթուղթը Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց