փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարդան Բարձրաբերդցի
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 164 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական