փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարդանեան, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Ագապի հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Թէլէգրաֆ էլեգթրիգ կամ որ նոյն է էլեկտրական հեռագիր
Դիտել փաստաթուղթը Պօշպօղազ պիր ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական ճշմարտութիւններ ու անոնց պարտաւորութիւնները