փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Խաչատրեան, Խաչատուր
Դիտել փաստաթուղթը Քնար