փակիր գրադարանի այս բաժինը Վիլլե, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ֆիզիքական աշխարհագրութեան: Ա գրքոյկ