փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Ստեփանեան, Ստեփաննոս
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ