փակիր գրադարանի այս բաժինը Տաշ Կոմսուհի
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնալի մարքիզուհին: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնալի մարքիզուհին: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը