փակիր գրադարանի այս բաժինը Տարօնցի, Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ Պարթեւ կամ Հայրապետ Մշոյ