փակիր գրադարանի այս բաժինը Ասլանեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան