փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր Գրիգոր Ղ.
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ (1882)