փակիր գրադարանի այս բաժինը Արարատեանց Աղէքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Խղճութեան արգասիք