Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Ղեւոնդեան, Նիկողայոս
Title: Մայրենի լեզու
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Въ типографiи Амбарцума Энфiаджiанцъ и К
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Հրատարակութիւն Զ. Գրիգորեանի գրավաճառանոցի: Այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցարան մանուկների համար: Առաջին տարի: Հինգերորդ տիպ (Փոփոխած): Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 16,5x10 սմ։
88 էջ, նկ.։
File size: 16,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia