Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Ղեւոնդեան, Նիկողայոս
Title: Մայրենի լեզու
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննիսի Մարտիրոսեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիփլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Դասագիրք ընթերցանութեան ազգային ուսումնարանների համար: Յարմարեցրած աշակերտների աստիճանաբար զարգացմանը և դիտողաբար բնութեան երևոյթներին ու պատմական պատկերներին ծանօթանալուն: Գ եւ Դ տարի:
Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 15x11 սմ։
III, 410, IV էջ։
File size: 90,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-2067
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia