փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Մելքիսեդեկեան, Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Մի համառօտ հայեացք XIX-րդ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ