փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Մելքոնեան, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազատութեանն Հաճընոյ ի ձեռաց Քօզանեանց