Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փաշաեան, Յակոբ Յ.
Title: Միֆթահ-իւլ-իւլում
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ռուբէն Յ. Քիւրքճեան Թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէր Ալիյէտէ
Year of Publication: 1869
Notes: Բանալի ուսմանց: Եանի քիթապէթը օսմանիյէի ազ վագըթտէ էօյրէնմէք իչիւն փէք գօլայ պիր ուսուլ: Ճիւզը էվվէլ: Գավաիտը թիւրքիյէ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Հեղինակի տվյալը վերցված է «Առ վսեմաշուք...» հատվածից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 18x11 սմ։
Ե, 174 էջ։
File size: 55,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia