փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Յովհանեանց, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 2