Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Օտեան, Գրիգոր
Title: Ս. Երուսաղէմայ խնդիրն ու Մէճմուա
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության վայրի, տպարանի և թվականի տվյալներնը վերցվել են գրքի վերջին էջից, հեղինակը՝ ըստ գրականագիտական աղբյուրի:
Գրքի թվային տարբերակը Հայաստանի ազգային գրադարանին է տրամադրել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանը:
16 էջ։
File size: 5,34 MB
Holdings: Lebanon, Antelias, Armenian Catholicosate of Great House of Cilicia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia