փակիր գրադարանի այս բաժինը Քէրէստէճեան, Պօղոս
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ