փակիր գրադարանի այս բաժինը Փաշաեան, Յակոբ Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Միսաֆիր ապտալ եախօտ տիւնեատէ տէրտսիզ օլմանըն չարէսի
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ Միւնշէաթ
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ իւլ-իւլում (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Շիրին Յովսէփ. եախօտ ատիլին միւքեաֆաթը