փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափազեան, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Գրական շիթեր
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդիսի բացման Ամենափրկչեան վարժարանին Ղալաթիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Յարութիւն Պէզճեան ազգային անզուգական բարերարի
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրէաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի եւ ներքին վերատեսչի Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատասխան ի Զմիւռնիա տպուած Եղծ անուն տետրակին մէջ պարունակուած ստութիւններուն դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք քերականութեան հայերէն գրաբար եւ աշխարհաբար լեզուաց