փակիր գրադարանի այս բաժինը Արարատեան, Առաքէլ
Դիտել փաստաթուղթը Դիմագրաւ ընդդէմ սատան յարուցելոց ամենապատուական նախամայր մաքուր լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարք Յովհաննու աւագ քահանայի Մարտիրոսեան Ոսկերչեանց Վաղարշապատեցւոյ ընդ ինչ ինչ գրաւոր գործոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի