Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աբիկեան, Միհրան
Title: Ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն
Publisher (standardized): տպ. Սերվիչեն
Publisher (as it is on book): Փորագրիչ Սերվիչէն տպագրութիւն եւ վիմագրութիւն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1892
Notes: Պարունակութիւն առաւել քան 30 000 հին եւ նոր գրագիտական պաշտօնական, ընտանեկան եւ գիտական բառ, եւ 8000 է աւելի մասնաւոր ասացուած, ոճ, եւ արաբերէն ու պարսկերէն առածք եւ ասացուածք: Գրքի 88, 89, 312, 313-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 19x9 սմ։
Ը, 671 էջ։
File size: 11,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com