Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ընկերութիւն ազգային մատենադարանին Հայոց
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Հաստատեալ 9 մարտ 1877: Վաւերացեալ յազգային ուսումնական խորհրդոյ կեդրոնական վարչութեան:
Տպակից է` Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ (1867); Ճանապարհորդութիւն յԱնի (1855) գրքերին:
Շարվ. 12x7 սմ։
13 էջ։
File size: 1,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia