Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Եէր ալթընտա մէսքեան իտէն Մէթիլտէ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Միւհէնտիսեան թապխանէսինտէ թապ օլունտու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1864
Notes: Պու Քիթապըմ Հիւրմէթլի Կէօչէքզատէ Յակոբ Էֆէնտիէ իթհաֆ օլունմուշ տուր։ Իթալիանճատան Լիսանը Թիւրքիէ Թէրճիւմէ Իթտի Խաչատուր Գազէզեան [Թարգմ. իտալերենից Խաչատուր Գազեզյան]: Ստորգետնյա բնակիչ Մաթիլդան։ Վերնագրի թարգմանությունը և թարգմանչի տվյալը վերցված են Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Հայատառ թուրքերեն:
433 էջ։
File size: 172 MB
Year and Place of Digitization: 2016, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library