Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աղանեանց Գիւտ
Title: Կրօնի դասագիրք
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսես Վարդանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1889
Notes: Հրատարակութիւն Կենդրոնական Գրավաճառանոցի: Երկրորդ տարուայ ուսումն հայոց եկեղեցական-ծխական ուսումնարանների համար: Երրորդ տպագրութիւն (փոփոխած նոր ծրագրի համեմատ): Աշխատասիրեց Գիւտ քահանայ Աղանեանց: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Տպակից է՝ Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն (1875) գրքին:
Շարվ.` 13x10 սմ։
62 էջ։
File size: 9,40 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia