Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ո. Մ.
Title: Ընտանեկան բառարան տղայոց վարժութեան համար
Publisher (standardized): տպագր. Առաքել Նուպար Շահնազարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ա. Ն. Շահնազարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1870
Notes: Հեղինակի տվյալը վերցված է Ազդ-ից: Մասն առաջին: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 10x7 սմ։
48 էջ։
File size: 13,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia