Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տաճար մուսայից
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Մ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Թանգարան ազգային երգոց: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Տպեալ տնօրէնութեամբ Գ. ընկերութեան:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ: Ն. 2 նշումը վերցված է գրքի վերջից:
Շարվ. 15x8 սմ։
18, 1 չհ. էջ:
File size: 2,89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia