Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մատթէոս ինճիլինին թէֆսիրի
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Յարութիւն Ե. Մինասեանըն պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ստամպօլտա
Year of Publication: 1860
Notes: Թապ օլունտու:
Մատթէոսի Աւետարանի մեկնութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ 396 էջի փոխարեն տպագրված է 693:
Շարվ. 16x10 սմ։
782 երկսյուն էջ:
File size: 503 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 709-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia