փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Խաչկյան
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիր
Դիտել փաստաթուղթը Վահան հաւատոյ ուղղափառութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ