փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիրքեթը Մյուրեթիպիյե
Դիտել փաստաթուղթը Տիվանչէի մէրհում Սէրվէրի Էֆէնտի ճամի վէ