փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Բենեդիկտոս
Դիտել փաստաթուղթը Արշալոյս Արարատեան լրագրին 377 թուոյն մէկ յօդուածին ու անոր մէջը տպուած նամակին վրայ ճշմարտասէր անձիմը խորհրդածութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքին վրայ քանի մը մտերմական խորհրդածութիւններ