փակիր գրադարանի այս բաժինը Վեզիր խան
Դիտել փաստաթուղթը Մէշհուր մէտտահ Գըզ Ահմէտ Էֆէնտինին րիվայէթ իթտիղի Լիւլէճի Ահմէտին մէնգըպէսի