փակիր գրադարանի այս բաժինը Օ. Վ. Լանդսբերգ
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած