փակիր գրադարանի այս բաժինը Օթոն Հերբեկ
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին