փակիր գրադարանի այս բաժինը Ազգային
Դիտել փաստաթուղթը Քերականական լուծում եւ համառօտ ծաղկաքաղ ի նախնեաց