փակիր գրադարանի այս բաժինը Առաքել Նուպար Շահնազարյան
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտ Մարիամը
Դիտել փաստաթուղթը Եէնիչէրիք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Եէնիչէրիք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյք յընտիր մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն քրիստոսական հաւատոց ըստ վարդապետութեան առաքելական մի Սուրբ եւ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց արարեալ ի պէտս զարգացելոց հասակաւ եւ ուսմամբ