փակիր գրադարանի այս բաժինը Արամ Աշճյան
Դիտել փաստաթուղթը Բերկրանք ու վիշտք
Դիտել փաստաթուղթը Գաւառական թատրերգութիւն կամ դպրոցէն փախչող տղու մը ապագան
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն եւ ֆռանքլէն
Դիտել փաստաթուղթը Մի կաթիլ արտօսր զոր կը հեղու Սիսակ հայ մոխիրին վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Յուշատետր