փակիր գրադարանի այս բաժինը Արծիվ Վասպուրական
Դիտել փաստաթուղթը Գաղթականութիւն ի Վասպուրականէ Սենեքէրիմայ արքային Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան կամ դպրոց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենագիտութիւն: Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենեաց երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր վարուց սրբոյն Յովհաննու Մկրտչին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան ցարդ եղածներէն տարբեր եւ դիւրուսոյց ոճով շինուած
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն Մեծին Վարդանայ եւ Տրդատայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսեալ պանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն դիւր ուսանելւոյ ի պէտս վարժարանաց