փակիր գրադարանի այս բաժինը Արշալույս Արարատյան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ժամանագրական պատմութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Տըքուր ծովամոյն
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն Հայաստանեայց կաթուղիկէ եւ առաքելական ս. եկեղեցւոյ ի պատասխանի աթոռ ս. Պետրոսի Առաքելապետի անուանեալ գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Պապ
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատի ոգին