փակիր գրադարանի այս բաժինը Արսեն Հարություն Թահմիզճյան (Էմիլեր խան)
Դիտել փաստաթուղթը Անբարեխառնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բարի Ֆռիտօլէնը եւ չար Թիէռին
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ տօմարիս մերոյ ՌՅԺԳ
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս կամ անառակ տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Վարչութիւն ընդհանուր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ-1312
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ