փակիր գրադարանի այս բաժինը Գասպար Գայսերյան
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1889)