փակիր գրադարանի այս բաժինը Ե. Գուդվիլովիչ
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդր Բ. կայսր Ռուսիոյ 1855-1880