Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վէրն Ժիւլ
Title: Գաբուտան Հաթէրասըն սէր կիւզէշթի
Publisher (standardized): տպ. Մեհեմմետ Շաքիր
Publisher (as it is on book): Թապիի Մէհէմմէտ Շաքիր
Place (standardized): Բուրսա
Place (as it is on book): Սէնէ
Year of Publication: 1877
Notes: Մուսավվէր գութպը շըմալի սէյահէթնամէսի: Պիրինճի պապ: Ժիւլ Վէրնին էսէրիտիր: Միւթէրէճճիմի Յովհաննէս Ղուկասեան: Մա՛արիֆի Ումումիյէ Նէզարէթի Ճէլիլէսինին րուխսաթը իլէ պիրինճի աէֆա օլարագ` խիւտավէնտիկեար վիլայէթի մաթպա՛ասընտա թապ օլունմուշտուր: Մաս Ա:
Կապիտան Հաթերասի արկածները: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ.՝ 20x12 սմ։
256 էջ, նկ.:
File size: 101 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 110-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia