փակիր գրադարանի այս բաժինը Գալաց
Դիտել փաստաթուղթը Մելքիսեդեկի եպիսկոպոսի Զմիւռնիոյ նամականի առ Տ. Կարապետ երէց Սեթեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քրիստոնէական եկեղեցւոյ