փակիր գրադարանի այս բաժինը Զմյուռնիա
Դիտել փաստաթուղթը Ագահն
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատ երիտասարդի մը վէպը
Դիտել փաստաթուղթը Ամուրիի մը երազները կամ սրտի գիրք մը
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ հեգարան
Դիտել փաստաթուղթը Այտա
Դիտել փաստաթուղթը Անգեղա Քաճիոլի կամ նախախնամութեան գաղտնիքը
Դիտել փաստաթուղթը Անթօնին
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Անճէլօ
Դիտել փաստաթուղթը Անուշավան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատալի գիշեր կամ ընտանեկան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհի շրջանն ութսուն օրուան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Ապաստանարան սիրոյ Մեդասդասեայ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ հայ ընթերցանութեան կամ նոր քերական
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութիւն Բամէլայի
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Աստղաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածպաշտութեան մարդուս հոգւոյն մէջ ծագիլն ու յառաջ երթալը բացատրուած եւ ամէն վիճակի մարդոց յարմարցուած (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնալի մարքիզուհին: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնալի մարքիզուհին: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի հայերէն շարադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզն յԱմերիկա: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյախօսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բոլ նաւապետ
Դիտել փաստաթուղթը Բուսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Բօլին
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք Փարիզու
Դիտել փաստաթուղթը Գանկաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգ Ուաշինգթն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Դատասէրք
Դիտել փաստաթուղթը Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 1 (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 1 (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 2 (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Դիւաբնակ բլուր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Դիւաբնակ բլուր: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտահարս Մարի Տայեան
Դիտել փաստաթուղթը Ելեկտրաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ զրպարտութեանց որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն
Դիտել փաստաթուղթը Երեք հրացանակիրք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Երեք հրացանակիրք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Երեք հրացանակիրք: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք երկուց ընկերակցած նախկին աշակերտաց Ս. Մեսրոպեան վարժարանի
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Զաւան եւ Փառնակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Էլիզա կամ վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպ մը
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր կանոնք Ս. Մեսրովպեան վարժարանիս Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր աղջիկ մը
Դիտել փաստաթուղթը Թարթիւֆ
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 7
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 8
Դիտել փաստաթուղթը Ինկիլթէրանըն վէ Իրլանտանըն պիրլէշմիշ քիլիսէնին սապահ վէ ախշամ տուալարըն վէ Սուրբ Հաղորդութիւնըն գայտէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ Ա. 2-րդ տիպ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ Գ. 2-րդ տիպ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Լեռներուն վրայի գիւղը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Լէօն Լէօնի
Դիտել փաստաթուղթը Լը Պարպուլիէ
Դիտել փաստաթուղթը Լիօնի սուրհանդակը
Դիտել փաստաթուղթը Լուի ԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորչակրօն հայու մը ուղիղ դատողութիւնները Հռովմայ Պիոս Թ Պապին Կոստանդնուպօլսի հայազգի Պապականներուն ուղղած կոնդակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Լուքրեցիա Պօրճիա
Դիտել փաստաթուղթը Խթան ընդդէմ լուսաւորչական ազգիս Հայոց քրիստոսահիմն եւ առաքելական Ս. եկեղեցւոյ անիրաւութեամբ սքացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղրաբանութիւնք Նասրէտտին Խօճայի
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանի մագնիսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահ վէ խէլաս իւզէրինէ պիր Վարդապետ իլէ ժողովուրդունուն պէյնինտէ միւքեալէմէլէր
Դիտել փաստաթուղթը Կնոջ մը վէպը: Հտ 1
Դիտել փաստաթուղթը Կնոջ մը վէպը: Հտ 2
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1866, Մասն 3)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն 4)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն 5)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1868, Մասն 6)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1872, Մասն 1)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1873, Մասն 2)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1874, Մասն 3)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1874, Մասն 4)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1875, Մասն 5)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1875, Մասն 6)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Հազար ու մէկ գիշերներ: Հտ․ 5
Դիտել փաստաթուղթը Հազար ու մէկ գիշերներ: Հտ․ 6
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դիցաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Բ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ժամանագրական պատմութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն բնական գիտութեան եւ գիւտերու յառաջացման յունաց ժամանակէն մինչեւ այս օրս: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն իմացական փիլիսոփայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Հասկաքաղ աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Հետվիճի երդումը
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն կարծեաց գնալոյ Սրբոյն Պետրոսի ի Հռովմ
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն մոլար դրութեանն արձակման խոստովանութեան եւ ապաշխարհութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հռասելասայ պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հռոմէոս եւ Ճիւլեէդդա
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմայի մէջ Քրիստոսի ծննդեան տօնախմբութեանը աւագ շաբաթուան օրերուն եւ ուրիշ մէկ քանի սովորութեանց եւ արարողութեանց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմէական պարգեւ
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ մանկանց առ Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ձգողաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին աս աշխարհէս հանդերձեալ աշխարհը
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն քրիստոնէին դէպ ի հանդերձեալ քաղաքը
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւնք Կիւլիվէրի ի զանազան հեռակայ ազգս աշխարհի: Մաս 1-4
Դիտել փաստաթուղթը Ճերմակ վարդը
Դիտել փաստաթուղթը Մագնիսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Մահ Պարէտի
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձան ի յիշատակ Վահէի Մ. Մամուրեան
Դիտել փաստաթուղթը Մանկտիք
Դիտել փաստաթուղթը Մանօն Լեսքօ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1870, Զմյուռնիա)
Դիտել փաստաթուղթը Մատթէոս ինճիլինին Թէֆսիրի
Դիտել փաստաթուղթը Մարդ
Դիտել փաստաթուղթը Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Մէթոտի վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Միլլէթինի սէվ
Դիտել փաստաթուղթը Միրզայ եւ Աննայ
Դիտել փաստաթուղթը Միքրօ-մեղաս
Դիտել փաստաթուղթը Մուգատտէս վազլար
Դիտել փաստաթուղթը Մուսայք Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Մուսայք Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Մտնոլորտաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Տըքուր ծովամոյն
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն կանոնաց Ս. Մեսրոպեան ազգային վարժարանին որ ի Զմիւռնիա
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակք Սիպերիականի մը
Դիտել փաստաթուղթը Նետահար աղաւնի
Դիտել փաստաթուղթը Նմանաբուժութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբենարան ֆրանսերէնի (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերթուածներ
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ողջախոհն Արայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն Վիրալի Սիրաքայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Ումպք գրասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական ատենախօսութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Պ. տը Գամօր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պ. տը Գամօր: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն Հայաստանեայց կաթուղիկէ եւ առաքելական ս. եկեղեցւոյ ի պատասխանի աթոռ ս. Պետրոսի Առաքելապետի անուանեալ գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Պապ
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր առաքելական Ս. եկեղեցւոյս Հայաստանեայցս հարց եւ պատասխանիք ի Ս. գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պարոյր կամ առումն Նինուէի
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 10
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 11
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 12
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 7
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 8
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 9
Դիտել փաստաթուղթը Ջերմաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ռօլէնի խորհրդածութիւնները դաստիարակութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Սէրը բժիշկ է
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատի ոգին
Դիտել փաստաթուղթը Վալերիա
Դիտել փաստաթուղթը Վերթէր
Դիտել փաստաթուղթը Վիկտօրիա Անգղիոյ թագուհւոյն Արշակունի հայ թագաւորներէ սերիլը
Դիտել փաստաթուղթը Տասնօրեակ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տասնօրեակ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք առողջաբանութեան աղջկանց դպրոցներու համար
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմացական փիլիսոփայութեան համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան հանդիսիցն Հայկայ Արամայ եւ Արայի
Դիտել փաստաթուղթը Տէր իմ Յիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Տիկին Մոնսորօ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմարակալութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Տօրա
Դիտել փաստաթուղթը Քաթէրին Հօուարտ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք այն Հաւաստիք միասնական հաւատոյ սկզբանց ըսուած գրուածքին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք մեր ազգին արդի վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քիմիաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քոյր մը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիյանըն կէլէճէք շէհիրէ տօղրու օլան եօլճուլուղու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիյանըն կէմի իլէ ախրէթէ տօղրու օլան եօլճուլուղու
Դիտել փաստաթուղթը Օրը աստուածպաշտութեամբ անցընելու կերպը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Օրիորդ Լագէնթինի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆլավի