Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիւ Էօժէն
Title: Մաթիլտ
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1871
Notes: Նորատի կնոջ մը յիշատակները: Թարգմանեց Գր. Չիլինկիրեան: Հատոր չորրորդ: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան:
Տպակից է՝ Մաթիլտ: Հտ. 3 (1870) գրքին:
Շարվ.` 15x10 սմ։
326, 1 չհ. էջ։
File size: 65,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia