Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քրիսթիյանըն կէմի իլէ ախրէթէ տօղրու օլան եօլճուլուղու
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տէտէեան գարնտաշլար թապխանէսինտէ
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Իզմիրտէ
Year of Publication: 1877
Notes: Քրիստոնյայի ճանապարհորդութիւնը անդրշիրիմեան աշխարհ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 14,5x9 սմ։
31 էջ:
File size: 7,39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 474-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia