փակիր գրադարանի այս բաժինը Էդիրնե
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք