փակիր գրադարանի այս բաժինը Լոնդոն
Դիտել փաստաթուղթը The story of Ahikar from the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek and Slavonic versions
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք ընտանեկան և առանձնական
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Սաղմոսաց Դաւթի (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հասարակաց աղօթից եւ խորհուրդներու մատակարարութեան եւ եկեղեցւոյ ուրիշ արարողութիւններուն եւ ծէսերուն ըստ սովորութեան Անգղիոյ եւ Իրլանտւոյ միացեալ եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1873, Լոնդոն)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1858, Լոնդոն)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ